Kamis, 21 April 2011

Mandi junub atau wajib mandi

Mandi wajib

yang dimaksud dengan "mandi" disini ialah mengalirkan air k seluruh badan dengan niat.

Firman Allah Swt :

ان كنتم جنبا فطهروا.

"dan jika kamu junub, maka mandilah." ( Al-Maidah : 6).sebab-sebab wajib mandi

sebab wajib yaitu

1. Bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak.

Sabda Rosulullah Saw

اذاالتقىالختانان فقد وجب الغسل وان لم ينزل.

" apabila dua yang di khitan bertemu,maka sesungguhnya diwajibkan mandi, meskipun tidak keluar mani." (HR MUSLIM).

2. Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan senga atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan.

sabda Rosulullah Saw

عن ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لايستحي من الحق فهل علىالمرأة الغسل اذااحتلمت؟ قال ، نعم اذا رأت الماء.

" dari ummi salamah. Sesungguhnya ummi sulaim telah bertanya Kepada Rosulullah Saw. "Ya, Rosulullah, sesungguhnya Allah tidak malu memperkatakan yang hak, apakah perempuan wajib mandi apabila bermimpi? Jawab beliau, "ya (wajib mandi), apabila ia melihat air (artinya keluar mani)." ( sepakat ahli hadits ).

3. Mati

orang islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid.

Sabda Rosulullah Saw

عن ابن عباس ان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال فىالمحرم اللذى وقصته ناقته إغسلون بماءوسدر.

" dari ibnu abbas. Sesungguhnya Rosulullah Saw. Telah berkata tentang orang berihram yang terlempar dari punggung untanya hingga ia meninggal. Beliau berkata, "mandikanlah dia olehmu dengan air dan daun sidr (sabun)". ( HR BUKHARI dan MUSLIM ).

قال النبى صلىالله عليه وسلم فىقتلى احدلاتغسلوهم.

" beliau bersabda tentang orang yang mati dalam peperangan Uhud," jangan kamu mandikan mereka". ( HR AHMAD ).

4. Haid.

Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, maka ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan dapat bercampur dengan suaminya.

قال رسول الله صلىالله عليه وسلم لفاطمة بنت ابى حبيش إذااقبلت الحيضة فدعىالصلاة واذاادبرت فاغتسلى وصلى.

"beliau berkata kepada fatimah binti abi hubaisy, " apabila datang haid itu, hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid itu, hendaklah engkau mandi dan sholat." (HR BUKHARI).

5. Nifas.

Yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung.

6. Melahirkan,

baik anak yang di lahirkan itu cukup umur dalam kandungan ataupun tidak,seperti keguguran.
Fardu ( Rukun ) mandi

1. Niat

نويت الغسل لرفع الحدث الاكبر فرض لله تعالى.

" aku niat untuk mandi (besar) untuk menghilangkan hadats besar fardu (wajib) karena Allah Swt ".

2. Mengalirkan air ke seluruh badan hingga merata.


Sunatnya mandi

1. Membaca "bismillah" pada permulaan mandi.

2. Berwudu sebelum mandi.

3. Menggosok seluruh badan dengan tangan.

4. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.

5. Berturut-turut.

by : fiqih.yn.lt